1.31.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Daig ng maagap ang taong masipag.