7.07.2004

Tagalog Song OPM -KAHAPON LAMANG

KAHAPON LAMANG
Sharon Cuneta

Kahapon lamang narito ang saya
May dalawang puso, daigdig na kay ganda
Sa kanilang mata mababanaag pa
Ningning ng pagsinta ukol sa isa't-isa...

Kahapon lamang ay magkahawak pa
Sa isang landasin na ngayo'y nagsanga
Bagama't may ngiti, balatkayong saya
Magkabalikan pa kaya sila?

Sa kanilang mata mababanaag pa
Ningning ng pagsinta ukol sa isa't-isa...

Kahapon lamang pag-ibig ay wagas
Animo'y batis na di magwawakas
Nguni't naglayo, di na nagkasundo
Kahit nagmamahalan kapwa puso.

Kahapon lamang pag-ibig ay wagas
Animo'y batis na di magwawakas
Nguni't naglayo, di na nagkasundo
Kahit nagmamahalan kapwa puso...
Back toNow What Cat?

,,,,,

7.05.2004

ILOCANO FOLK SONG----SINGSING NI AYAT

SINGSING NI AYAT

daydi singsing ni ayat
nga indaton ko biagko
isu't saldat pammaneknek
a napudnot ayat ko

ket nagkari ka met
a dikanto manglipat
a sisiak to laeng
ti inka ay-ayaten

chorus:
apay biagko a linipatam
di karim kanniak
ay nagul-pit kan aya
ta innak binaybay-an
sam-it ni ayat ta
nagbanag amin a liday
ay nagsaem
ragsak ko't nakeltay

naim-bag la ngarud
a mauyusen toy biagko
ta daksang gasat ni ayat
diak maibturan rigat
denggem ala biagko
ti maudi a dawat ko
daydi singsing
isublim diay tanem ko

7.04.2004

Ang Bayan Kong Pilipinas

PASAKALYE: Fm-Cm-G7-Cm-;(2x) Cm-

Cm
Ang bayan kong Pilipinas
G7
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad,
Cm
Nag-alay ng ganda't dilag,
Cm
At sa kanyang yumi at ganda,
C7 Fm
Dayuhan ay naghalina;
Fm Cm
Bayan ko, binihag ka,
G7 Cm-G7-
Nasadlak sa dusa

KORO:
C G
Ibon mang may layang lumipad
G C
Kulungin mo at umiiyak
C Dm7
Bayan pa kayang sakdal-dilag
G7 C
Ang 'di magnasang makaalpas?
C G7
Pilipinas kong minumutya,
G7 C
Pugad ng luha at dalita
F C
Aking adhika,
G7 C
Makita kang sakdal laya.

PALABOK:
C-G7--C-
C-G7-D-G7-
C-Dm7-G7-C
C-F-C,G7-C-

(Ulitin ang Koro maliban sa huling salita)
C-Eb-F-C-
laya