7.04.2004

Ang Bayan Kong Pilipinas

PASAKALYE: Fm-Cm-G7-Cm-;(2x) Cm-

Cm
Ang bayan kong Pilipinas
G7
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad,
Cm
Nag-alay ng ganda't dilag,
Cm
At sa kanyang yumi at ganda,
C7 Fm
Dayuhan ay naghalina;
Fm Cm
Bayan ko, binihag ka,
G7 Cm-G7-
Nasadlak sa dusa

KORO:
C G
Ibon mang may layang lumipad
G C
Kulungin mo at umiiyak
C Dm7
Bayan pa kayang sakdal-dilag
G7 C
Ang 'di magnasang makaalpas?
C G7
Pilipinas kong minumutya,
G7 C
Pugad ng luha at dalita
F C
Aking adhika,
G7 C
Makita kang sakdal laya.

PALABOK:
C-G7--C-
C-G7-D-G7-
C-Dm7-G7-C
C-F-C,G7-C-

(Ulitin ang Koro maliban sa huling salita)
C-Eb-F-C-
laya