7.05.2004

ILOCANO FOLK SONG----SINGSING NI AYAT

SINGSING NI AYAT

daydi singsing ni ayat
nga indaton ko biagko
isu't saldat pammaneknek
a napudnot ayat ko

ket nagkari ka met
a dikanto manglipat
a sisiak to laeng
ti inka ay-ayaten

chorus:
apay biagko a linipatam
di karim kanniak
ay nagul-pit kan aya
ta innak binaybay-an
sam-it ni ayat ta
nagbanag amin a liday
ay nagsaem
ragsak ko't nakeltay

naim-bag la ngarud
a mauyusen toy biagko
ta daksang gasat ni ayat
diak maibturan rigat
denggem ala biagko
ti maudi a dawat ko
daydi singsing
isublim diay tanem ko