8.31.2006

Old Tagalog Songs-Buhat

BUHAT
ni Mike Velarde
Bawat buhay ay may kasaysayan
Tulad ng pinangyarihan
Nang tayo'y magtanaw
Takot lamang ay di mo pakinggan
Ngunit ang katotohanan
Kita'y minamahal
Buhat ng kita'y masilayan
Buhat ng mapanagimpan
Laging hinahanap at inaasam
Bilin ay damhin yaring pagmamahal

At magbuhat ng makita ka lamang
Bawat masdan ko'y kariktan
Dulot ay sadyang kaligayahan
Na nagbuhat sa iyo buhay n'yaring buhay


,,,,,,,,,,,,,

8.30.2006

Old Tagalog Songs-Hahabol-habol

HAHABUL-HABOL
ni C. Delfino/R. Vega


O ang babae pag minamahal
May kursunada'y aayaw-ayaw
Pag panay ang dalaw ay nayayamot
Wag mong dalawin, dadabog-dabog
Pag iyong iniwan, hahabul-habol

O ang lalaki pag minamahal
Kahit may pag-ibig aayaw-ayaw
Kapag iyong biniro ay nayayamot
Wag mong batiin, dadabog-dabog
Wag mong suyuin, ay nagmamaktol
Pag iyong iniwan, hahabol-habol

Mayroong babae akong nililigawan
Kapag aking pinapanhik sa bahay
Nagatatago at ayaw malapitan
Kung may pag-ibig
Ay di mo malaman
O, ang babae pag minamahal
Maloloka ka ng husto sa buhay

O ang lalaki pag minamahal
Kahit may pag-ibig aayaw-ayaw
Kapag iyon biniro ay nayayamot
Wag mong batiin, dadabog-dabog
Wag mong suyuin ay nagmamaktol
Pag iyong iniwan, hahabol-habol

Noong minsan ako ay niligawan
Isang lalakeng pogi at mayaman
Binasted ko sa isang kadahilanan
Lahat ng sinasabi ay kayabangan
O, ang lalaki pag minamahal
Maloloko ka ng husto sa buhay


,,,,,,,,,,,,,

Philippine Heroes and Heroines-Marcelo H. Del Pilar

Marcelo H. Del Pilar
(1850-1896)Political analyst of the Filipino colony in Spain Marcelo del Pilar known
as Plaridel was born in Kupang, Bulacan, on August 30, 1850.

Marcelo H. del Pilar (August 30, 1850—July 4, 1896) was a celebrated
figure in the Philippine Revolution and a leading propagandist for
reforms in the Philippines. He was the editor and co-publisher of La
Solidaridad.

He studied at the Colegio de San José and later at the University
of Santo Tomas, where he finished his law course in 1880.

Enraged by the abuses of the clergy, Del Pilar defended in court
the poor victims of racial discrimination. He had a mastery of Tagalog,
his native language that enabled him to communicate with the masses.

In 1882, Del Pilar founded the newspaper Diariong Tagalog to propagate
democratic liberal ideas among the farmers and peasants. In 1888,
he defended José Rizal's polemical writings by issuing a pamphlet
against a priest's attack, exhibiting his deadly wit and savage
ridicule of clerical follies.

In 1888, Del Pilar went to Spain, leaving his family behind.
In December 1889, he succeeded Graciano Lopez Jaena as editor
of the Filipino reformist periodical La solidaridad in Madrid.
He promoted the objectives of the paper by contacting liberal
Spaniards who would side with the Filipino cause. Under Del Pilar,
the aims of the newspaper were expanded to include removal of
the friars and the secularization of the parishes; active
Filipino participation in the affairs of the government;
freedom of speech, of the press, and of assembly; wider
social and political freedoms; equality before the law; assimilation; and representation in the Spanish Cortes, or Parliament.

"Plaridel’s writings in Tagalog were forceful. Rizal’s writings
in Spanish were not understood by most Filipinos."


Plaridel is the chosen "patron saint" of today’s journalists,
as his life and works prized freedom of thought and opinion
most highly, loving independence above any material gain. He
died of tuberculosis in abject poverty in Barcelona, Spain, 1896.
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,

8.29.2006

Old Tagalog Songs-Alembong


ALEMBONG

J. Silos/Levi Celerio
Alembong, alembong
Ang ibig sabihin
Pumasok sa puso ang isang paggiliw
Alembong, alembong
Ay isang damdamin
Na kahit kanino ay dumarating

Pag-ibig ang tanging hanap ng lahat
Ligaya na 'wag na sanang magwakas
Alembong ay napapansin sa sulyap
Sa kilos man lamang nagtatapat

Alembong, alembong
Ang ibig sabihin
Halina, halina at ako ay ibigin
Alembong, alembong
Ika'y mahal sa akin
Kaya't mahal sa akin
Kaya't ang alembong
Ay naglalambing.

,,,,,,,,,,,,,

8.27.2006

TAGALOG FOLK SONG-TINIKLING

TAGALOG FOLK SONG-TINIKLING
by Levi Celerio

TINIKLING is a folk song and a folk dance at the same time. The man entices the woman to dance with him the tinikling, a dance that has been passed on to generations.
uploaded by cathcath.com
Tayo irog ko magsayaw ng tinikling
Tulad ng sayaw ng lolo't lola natin
Ang mga padyak kung di pagbubutihin
Dalawang kawayan tayo'y iipitin.

At sa tinikling na labis na panganib
Ang hindi maingat ay maiipit
Nguni't mahal ko ganyan din sa pagibig
Ang hindi tapat ay maiipit.

back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

BICOLANO FOLK SONG -SARUNG BANGUI-Tagalog Version

BICOLANO FOLK SONG -SARUNG BANGUI-Tagalog Version

(see Bicolano Version here)
uploaded by cathcath.com

Isang gabing maliwanag
Ako'y naghihintay sa aking magandang dilag;
Namamanglaw ang puso ko
At ang diwa ko'y lagi nang nangangarap.

Malasin mo giliw
ang saksi ng aking pagmamahal
bit'wing nagniningning, kislap ng tala't
liwanag ng buwan
Ang siyang nagsasabi na ang pag-ibig
ko'y sadyang tunay
Araw, gabi ang panaginip ko'y ikaw.

Magbuhat ng ikaw ay aking ibigin,
Ako ay natutong gumawa ng awit;
Pati ng puso kong dati'y matahimik,
Ngayo'y dumadalas ang tibok ng aking dibdib.back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

BICOLANO FOLK SONG -SARUNG BANGUI

BICOLANO FOLK SONG -SARUNG BANGUI


uploaded by cathcath.com
Sarong bangui
Sa higdaan
Nacadangog aco
Hinuni nin sarong gamgam.

Sa luba co
Katurugan
Baco cundi,
simong tingog iyo palan.

Dagos aco bangon si sacuyang mata iminuklat
Sa kadikloman nin bangui aco nangagcalag
Si acong paghiling biglang tinuhog paitaas
Simong laog na magayon maliwanag.


Meaning:

This song tells about a lady who is about to go to sleep when she heard a beautiful voice. She wonders if it is a bird singing. In the dark of the night, she looks for the source of the sound and she saw his handsome face.

1.SARUNG BANGUI

back to Filipino Folk Songs

,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

8.25.2006

BICOLANO FOLK SONG -ANO DAW IDTONG SA GOGON

ANO DAW IDTONG SA GOGON

Bicol Folksong


uploaded by cathcath.com

Ano daw idtong sa gogon
Garong bulawan paghilngon
Casu sacuyang dulucon
Ay, ay burac palan nin balagon.

Casu sacuya ng qui cu-a
Sarong tingog ang nagsayuma
Hariman aco pagcua-a
Ay, ay burac aco ni Maria.


Meaning:

The song tells about someone who wonders what it is in the grass that looks like gold. Finding out what it is, she discovers that it is just a flower of a vine. When she attempted to pick the flower, the flower begged not to because it is a flower of Maria.

back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

8.24.2006

CAPAMPANGAN FOLK SONG-ATIN CU PUNG SINGSING-TAGALOG VERSION

CAPAMPANGAN FOLK SONG-ATIN CU PUNG SINGSING-TAGALOG VERSION
uploaded by cathcath.com

Ako ay may singsing
May batong kay inam
Binigay sa akin
Ng mahal kong nanay
Sa tapat ng dibdib
Iningat-ingatan
Kung san nawaglit
'Di ko na nalaman

Nawala ang singsing
'Di ko na nakita
Abot hanggang langit
Ang taglay kong dusa
Sino mang binata
Ang makakukuha
Ang abang puso ko
Ay magiging kanya

Instrumental
Repeat all

Coda:
Ang abang puso ko
Ay magiging kanya.Meaning:

The song is a request from a lady who lost her ring given by her mother. She will give her heart to a man who can find the beloved ring.

back to Filipino Folk Songsback to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

8.23.2006

Tagalog Folk song-BANAHAW

BANAHAW

The song is about Mt. Banahaw where one can forget loneliness by listening to the birds singing, the rustling of the wind and the bubbling of the brooks.

Image hosted by Webshots.com
by dpirot
uploaded by cathcath.com
Ang huni ng ibon, aliw-iw ng batis
Sa bundok Banahaw
Ay inihahatid, ay inihahatid
Nang hanging amihan
Kaya't yaring abang puso
Sakbibi nang madlang lumbay
Sa sandaling ito, sa sandaling ito'y
Naliligayahan.

Halina, irog ko at tayo'y magsayaw
Sa kumpas ng tugtog, tayo ay sumabay
Dini naman sa lumang kudyapi
Ikaw irog aking aawitan
Sa saliw ng hanging palay-palay
Sa bundok ng Banahaw.back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

8.22.2006

ILOCANO FOLK SONG-SAGUDAY

Saguday (Precious Gift)
uploaded by cathcath.com

Saguday
Ta nagsaway a pintasmo awan umasping
No maraniagan ta lumabbaga nga pingping
Nga nakaitangpakan ti kallidmo nga kasla bituen
Awan ngatan ti kas kenkan
Nga imparabur ti Dios nga inka kaasping
Ta binukbukudam aminen nga talugading
Ta uray no agmisuotka, napintaska laeng
No bingiem dayta bibigmo saka umisem
Agparang a dagus dayta kas marfil a ngipen
Daegen met ta buok mo pangulkuloten
Ket ta kidaymo kas bullalayaw iti malem


back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.21.2006

Ibanag Folk Song- O Volan

O! Volan a Kakalatuag
uploaded by cathcath.com

O! volan a kalalatuag
Mine ka nappakanauag
Mine ka nappakarenu
Ta dalan a lakaracku

Makememmi ka nga iniinan
Ta kawan niki tu kunam
Paggariaman mi tuluan mu
Y aya mi ari mofu.back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

ILOCANO FOLK SONG Mannamili (Potters)

Mannamili (Potters)

Taga-awaykami nga agdamdamili
Naragsak ti biagmi
Awan dukdukotmi
Nupay aduda't manglalais kadakami
Ta napanglawkam laeng nga mannamili
Toy napigket nga daga
Pitpipitpitenmi ammona
Dangga yanmi't kankanta
Takkiagmi a napigsa
Kettang ken bannogmi dikam igingina
Aglalo no adda ni Manong ditoy denna
Sakamto sukogen
Banga, dalikan, damilien
Linisen, pasilengen
Pitpiten a nalaing
Tapno maayo, magargari kay amin
Ket madardarasdanto nga lakuen
Lalaki:
Adingko, maluksawak
Ta nabuong tay banga
Babai:
Maisublim pay ita
tay patgek nga banga?
No dimo tinippay saan a nabuong
Agaluadka to ipulongka ken Nanang
Lalaki:
Mano, ading ti bayadna
tay damili nga banga?
Nangina ken nalaka, ituredko latta
Babai:
Nalaka, ading
Dios unay ti agngina

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.19.2006

Visayan Folk Song-Ilonggo- Ili-ili

Ilonggo
Ili-ili, tulog anay,
Wala diri imong Nanay,
Kadto tienda bakal papay,
Ili-ili, tulog anay.

Technorati tags:
, ,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

VISAYAN- ILONGO FOLK SONG-ILIILI ( Tagalog translation)

Iliili

Tagalog ranslation

Batang munti, batang munti, matulog ka na,
Wala rito ang iyong ina,
Siya ay bumili ng tinapay
Batang munti, batang munit, matulog ka na.


English Translation

Little one, little one, sleep now
Your mother is not here,
She went to buy some bread
Little one, little one, sleep now.


,,,,,,,,,,,,,,

8.18.2006

MINDANAO FOLK SONGS-Tausog-AYAW KAW MAGTANGIS

AYAW KAW MAGTANGISThe man is requesting the woman to stop crying because it also breaks his heart.

uploaded by cathcath.com

Ayaw kaw magtangis
Kaugun in luha mo
Pahiri sin panyu'
Supaya makawa
Misan kaw mangasubu
Bukun da dusa ko
Dusa sin baran mo
Binin mo ako.


Timpu nakauna
Pialangga' mo ako
Buling ha bayhu' ko
Taptap piahiran mo
Misan ako natug
Yahabulan mo ako
Mabuga' kaw dalling
Matay ako.
back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.17.2006

VISAYAN FOLK SONG- Cebu-Si Pilemon

Si Pilemon


Si Pilemon, Si Pilemon namasol sa kadagatan
Nakakuha, nakakuha ug isda’ng tambasakan
Guibaligya, Guibaligya sa merkado’ng guba
Ang halin puros kura, ang halin puros kura igo ra i panuba.

,,,,,,,,,,,,,,,

VISAYAN FOLK SONG- Ilongo-Si Filemon

Si Filemon


Si Filemon, Si Filemon namasol sa karagatan
Nakadakop, Nakadakop, sang isda nga tambasakan,
Guinbaligya, guinbaligya sa tindahan nga guba
Ang iya nakuha, ang iya nakuha guin bakal sang tuba.

,,,,,,,,,,,,,,,

VISAYAN FOLK SONG- Cebu-Si Pilemon-Tagalog Translation

Si Pilemon, Si Pilemon, nangisda sa dagat,
Nakahuli, nakahuli ng isdang tambasakan,
Pinagbili, pinagbili sa isang maliit na palengke
Kumita ng kaunting pera, kumita ng kaunting pera, para lang sa kaniyang alak
na tuba.tambasakan: a small type of fish, which jumps in the mud at low tide.
tuba: an alcoholic drink, made from juice tapped from coconut flowers

Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,,,,

8.16.2006

ILOCANO FOLK SONG-Da Mangngalap Ken Agsansana

Da mangngalap ken agsansana

Da mangngalap ken agsansana (The fisherman and salt makers)
Ipagsanaankami
Asin ti pagbiaganmi
Awan ti dukdukotmi
Naragsak ti biagmi,
Nupay aduda't manglalalis mangbabain
Ta napanglawkam la nga mangasasain.
Girl:
Diay sibay ti baybay
Kellangami nga umuna,
Danggayanmi't kankanta
Taktakiagmi a napigsa,
Kettang ken bannagmi dikam igingina
Aglalo no adda ni Manong ditoy denna.
Boy:
Adingko, aganuska,
Bagim ti agsansana.
Girl:
Wen, Manong agalistoka
Agkalap ikan ken kurita,
Nakaap-apal nga agpayso't pinagbiagda
Nangngalap ken agsansana agbagayda.

,,,,,,,,,,,,,,

BICOLANO FOLK SONG-Lubi-lubi

Lubi-lubi
uploaded by cathcath.com


Enero, Pebrero,
Marso, Abril, Mayo,
Hunyo, Hulyo, Agosto.
Septyembre, Oktubre,
Nobyembre, Disyembre,
Lubi Lubi.
Konwaray sin abaniko.
Patay na inin lawas ko.
Lawas ko, ay ay!
Madedesmayo
San balhas na desmayado konwado.

back to Filipino Folk Songs

Meaning:

The song is about the unbearable heat that the woman endures throughout the twelve months of the year. Without the reliable fan, the lady says that she could have fainted.

,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

8.15.2006

ILOCANO FOLK SONG-Kasasaad ti Kinabalasang

Kasasaad ti Kinabalasang (Condition of a young lady)

Kasasaad ti kinabalasang
Paset ti biag kararagsakan,
No idiamon ket inka panawan
Aminmonton dika masublian
Adda ragsak ti makiasawa,
No ni ayat kabarbarona,
Ngem inton kamaudiananna
Rikut ti biag pasamakenna.
Ay, annadam, ti kinabalasang
Ti dana nga inka addakan,
Ta no dika makapudno ken asawam
Ay, di lumbes kugtaranna dayta rupam.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

ILOCANO FOLK SONG-Kanta ti Ulila

Tarong, Kamatis, Paria (Eggplant, Tomato, Bittermelon)
Iti bigbigat nga agsapa
Agtatamdagkam man idiay tawa
Addada tarong, kamatis, paria
Nangngegko ida nga'gsasarita
Ti kunan tarong kadakuada
Siak ti kaimasan kadakay a dua
Ni ngarud parya simmungbat ita
sika tarong napalangguadka
Siak ti mangmangted-salun-atda dagiti tattao
Ay aduda nangnangruna pay dagiti agbasbasa
ken dagiti ubbing nga maladaga
Ni kamatis, immisem laeng ay gagayyem
Inkay agparbeng no siak ti mailaok iti dinengdeng
no maluto naimas manen.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.14.2006

ILOCANO FOLK SONG-Ilocana a Nadayag

Ilocana a Nadayag (Popular Ilocana)

O Ilokana nga nadayag
Sabongka man a napusaksak
Liwliwadaka't marigrigat
Liwliwada met aya ni ragsak
Sabongka nga ap-apalan
Kapatadam a balasang
Dayawmo ti kapatgan
Kupit a di matulawan
Ilokana a napintas
Taeng da singpet ken imnas
Talugading adda kenka
Amin a puso agrukbabda
Singpetmo pagraeman da pintasmo
Pagdayawandaka
Ilokanaka patiennak
Bagnoska nga di matulawan.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

ILOCANO FOLK SONG-Laguerta ti Langit

Laguerta ti Langit (Door of Heaven, Humorous song)

Laguerta ti langit agkansion ni umed
Agsigsigunda ni baed
Agdengdengngeg met ti tuleng
Aggitgitara ni pukol
Agsalsala ni pigsol
Adda met ni dulingnaka mulengleng laeng.
Ni tangad binaonda'pan
Simmukmon ti arak
Nasabatna ni singkol
Sinikolna diay botelia ket naburak.
Kinatawaan ni gusing
Kinusilapan ni gilab
Adda met ni lupoy,
Ta sipat la a sipat.
Ni kissiw isu't kosineroda
Nga'glutluto ti kanen ken sidada
No madanonanen tay oras panagkissiwna
Banga ken pariok,
ikusaykusayna.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.13.2006

ILOCANO FOLK SONG-Tontonennaka toy ayat

Tontonennaka toy ayat (My love looks for you)

Tontonennaka toy ayat
Ayat biag daytoy kararuak
Sapsapulennaka toy gasat
Nga mangaklulo ken mangalasag.
O DueÒa nga pagraemak,
Yetnagmo't kaasim ket indengannak,
Ta uray no pakatayak
No isu¼t gustuem sia' namungak.
Mangnamnamaak, mangnamnamaak,
Ngem tinsa met rigat
Nga masansan ken agdama nga kalak-amak,
Ta no ngayangayek nga idaton kenka toy ayat,
Diak ammo dayta kunam met nga isungbat.


back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

ILOCANO FOLK SONG-As-asug dagiti Kararua

As-asug dagiti Kararua (The complaints of the souls)

O inami nga bumalay,
Agriingkay nga agmurmuray
Siak ita di kararua
Di minatayyo nga immununa
Addaak ti arubayan
Nga arsadanan ti agdan
Agdan nga inulogan
Idi ipandak idiay simbaan.
Ket idi indak impisok
Di abot inkay kinotkot
Luayo di agarubos
Ket sangityo ti di mabubos.
Ket idi indak gaburan
Luayo di agarubayan,
Sangityo ti di mabubusan,
Ket bangkayko ti inkay gawidan.
Ket idi indak panawan
Kamposanto nga kalawaan,
Leddaangyo ti napalaluan,
Adu nga lua di agpatinggan.
Ket idi inkay nakasangpet
Balay nagpaiduma't ngayed
Timekyo awan ti mangmangngeg
No di ti adu nga saibbek.
Nadanon ti ikakasiam,
Idi kuan ti ibubulan,
Pinagtawen di napuotan,
Sa lagipyo kaniak inaw-awan
Kasta la ti kasasaad
Ti aglak-am adu nga rigat.
Leddaang kas di malasat,
Ngem ti Apo't mangted supapak.


back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.12.2006

ILOCANO FOLK SONG-Ti dayaw

Ti dayaw (Honor)


Ti Dayaw uray bassit unay,
No ammo nga salimetmetan
Dumakkel nga di agkurang
No awan mangtunday
Ammuen met ti pateg ni ayat
Tapno malisiam ti sikap
Ni naulbod nga 'gayat
Gapuna, Neneng, dika agpuloko
Dika agriro, dimo ipalubos,
Ta dikanto mairuburob
Manipud dapan inggana't tuktok.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.11.2006

ILOCANO FOLK SONG-Ti Saluyot

Ti Saluyot (Saluyot Vegetable Song)

Toy saluyot a nagalis
Nateng dayta nga il-iliwen
No sidaem, dimo ngalngalen
Sul-oyen saka tilmonen
Magustuan ti uray siasino
Nabaknang wenno nanumo
Nateng a saluyot, wen makabiag
Makaited nasayaat a salun-at
Ngarud intay sidaen a sansanen
No sakit kayattay nag atipaen
Ta langa ken bagi ti pumusaksak
Saluyot, ay, makaited salun-at

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

ILOCANO FOLK SONG-Toy datonko

Toy datonko (My offering)

No daytoy kuma ket sabong
Napno't banglo agayumuom
Isu¼t innak yarkos
Pagdalanan ket muymuyong.
No daytoy koma ket bituen
Makapurar iti sileng,
Burarek nga ububonen,
Nga ikuentas kenka, Neneng.
Ikutam man wenno saan,
Toy pusok, bukodmo kukuam,
Patgem man wenno ranggasam
Kayawmo inggana¼t patay.
Uray pay no tutuokem,
Uray pay no rabrabakem,
Toy pusok kukuam laeng
Kayawmo inggana't tanem.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.10.2006

ILOCANO FOLK SONG-Dagiti mulak

Dagiti mulak (My plants)


Nagmulaak ti katuday
Diay tuktok diay bantay,
Napan met kinaraykay
Ni nadawel a kannaway.
Agaluadka sika kannaway
Ta uggesek dayta ramay
Ta aramidek a sagaysay
Sagaysay ni Lela Kikay.
Nagmulaak ti tabako
Diay tuktok diay puro,
Napan met sinang-sangdo
Ni nadawel a kabalio.
Agaluadka kabalio
Tuktukkolek dayta sungo,
Ta 'ramidek nga suako
Suakonto ni Lelongko.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

ILOCANO FOLK SONG-Sainita

Sainita (Ideal Farmer¼s wife)

Nagrigat nga agpasion
Panagbiag asawa't mannalon
Kanayon a nasapa't bangon
Lalaki mapantaltalon,
Agawitto manen ti balon
Agsikka pay iti bunubon
No malem ket agawidton
Ta daytayto man agluton.
Ngem nupay kasano't rigat
Adu a dukdukuten ti biag
No lugarmo ti agragsak
Masapul ti tumayaktak.
Ipadas nga'd ti kumanta
Ipadas met ti sumala
Padasen met nga iparang
Sainita idi kalman.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.04.2006

CAPAMPANGAN FOLK SONG-ATIN CU PUNG SINGSING

ATIN CU PUNG SINGSING
uploaded by cathcath.com


Atin cu pung singsing
Metung yang timpucan
Amana que iti
Qng indung ibatan
Sancan queng sininup
Qng metung a caban
Mewala ya iti
E cu camalayan!

Ing sucal ning lub cu
Susucdul qng banua
Picurus cung gamat
Babo ning lamesa
Ninu mang manaquit
Qng singsing cung mana
Calulung pusu cu
Manginu ya caya!back to Filipino Folk Songs

Meaning of the song:

The song is a request from a lady who lost her ring given by her mother. She will give her heart to a man who can find the beloved ring.

,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

8.03.2006

CAPAMPANGAN FOLK SONG-O CACA O CACA

O CACA O CACA
uploaded by cathcath.com

O caca, o caca
Cabalat papaya,
Sabian mu nang patas
Nung e na ca bisa

Refrain:
Queta man quecami
Dacal lang baluga
Mangayap la queca
Biasa lang mamana!back to Filipino Folk Songs

Meaning of the song:

This is a playful song telling someone that where he comes from are little black people who are good in bow and arrow.

back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

8.02.2006

CAPAMPANGAN FOLK SONG-Capampangan Cu

CAPAMPANGAN CU
(tune: Bayan Ko )

Ing balen cung Capampangan
Sale ning leguan at dangalan
Paraiso ne ning cabanalan
Luclucan ning catuliran
Mibait la qng candungan na
Ding bayani ampong biasa
Balen co uliran ca
Lalam ning bandera

Ica ing sibul ning sipagan
Qng pamipalto pagcabiayan
Balen cang cuta ning tetagan
At sandalan ning catimawan
Capampangan a palsintan cu
Sicdulan na ning pangatau
Pagmaragul cu
Ing acu Capampangan cu!

,,,,,,

8.01.2006

CAPAMPANGAN FOLK SONG-QUETA PU QUECAMI

QUETA PU QUECAMI
uploaded by cathcath.com


Queta pu quecami, misnang datun
Lalung lalu na, neng gatpanapun
Ala cang apansin, nung e ring sasarul, aaayy...
A tuqui-tuquian da retang mangamaru ampong maglipactung

Catacap ning silim,.... mataimic
Ala cang damdaman, nung e sunis
Suala retang ayup at sualang culiglig, aaayy...
Macabague quetang luncut ning capuluan lawiswis ring batis

Bandang ganingaldo, masaya na
Caretang magpastul, qng cainge ra
Atin nang daralit, atin nang cacanta, aaayy..
Babo ring damulag carin da lilimbang ing malucang bie ra

Bandang ganing aldo masaya na
Caretang magpastul, qng cainge ra
Atin nang daralit, atin nang magcanta, aaayy...
Pasyuc-pasyuc la pa babo ring damulag a papastulan da
Babo ring damulag carin mu lilibad ing calulung bie raback to Filipino Folk Songs

Meaning of the song:

It tells how life is in the barrio away from the city. You'll hear nothing but
crickets during the evening and the sound of the bubblingb brook. In the morning, the farmers are humming songs while riding their water buffalos(carabaos.

back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,