7.31.2006

CAPAMPANGAN FOLK SONG-ARUY

ARUY!Aruy, catimias na nitang dalaga!
Lawen que pa sa nung ninu ya!
Piquiling-quiling ne itang buntuc na
Puntuc-salicap maibug manabu ya!

Aniang aquilala cu ya
Ing malagung Pisiang pala!
A anac nang Indang Juana
Bibincang nasi'ng tinda na.

Caya cu pa sa icutang
Nung bisa ya ping pautang
"Aguiang guisangan mu na
Ing lugud cu queca dacal"
-enseragon!


Aruy, caticdi na nitang baintao
Lawen que pamu nung ninu mo!
Pipapalatuc no reng sapatus na
Queng quintab da maibug masilo ca!

Aniang aquilala cu ya
Ing paliquerung Pol pala!
A anac nang Mamang Beltu
Limpia bota ya queng cantu

Buri co sang pa-"shine" caya
Reng "high heels" cu 'guiang mal la pa
"Atse, queng leguan mung yan
E ca sucat mamayad man!"
-tararajin!

Aruy, calagu na nining anac da!
Lawen cu ne mua, nung ninu ya!
Pi-arimunding-munding neng gamat na
Queng labit na pihung mayama ca!

Aniang aquilala cu ya
Ing anac cung Eileen pala!
A quiquilican cu ngeni
Malagu ya pin mong dili

Buri re mong pamalainan
Detang macualta qng dalan
Oneng, e pu magsilbi
Atin neng nobyung principi!

Technorati tags:
, ,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

7.30.2006

CONSTANT CHANGE LYRICS-Jose Mari Chan

Constant Change lyrics
by: Jose Mari Chan

We're on the road
We move from place to place
And oftentimes when I'm about to call it home
We'd have to move along
Life is a constant change...

The friends we know we meet along the way
Too soon the times we share form part of yesterday
'Cause life's a constant change
And nothing stays the same, oh no

Clouds that move across the skies
Are changing form before our very eyes

Why couldn't we keep time from movin' on?
Hold on to all the years before this moment's gone?
Why must we live the days at such a frightening pace?

We're all like clouds that move across the skies
And changing form before our very eyes

Have we outgrown our Peter Pans and wings?
We've simply grown too old for tales of knights and kings
'Cause life's a constant change
And nothing stays the same, oh no

Back to Filipino Singers.

,,,
,,,,
,, ,
,,

7.22.2006

ILOCANO FOLK SONG -No duaduaem pay (If You Still Doubt- Serenade)

No duaduaem pay

This is a serenade song to a loved one, assuring her of his love to remove her doubts.
uploaded by cathcath.com


No duaduaem pay laeng ti pegges ni ayat
Nalawag unayen a ranggas mo kaniak
Ala man biagko, sawem ti pamuspusak
Tapno mabalinka a lipaten o imnas

Lipatenkanton wen ngem
addaakton ti tanem
Ngem no itan, saanen nga mabalinen

Ay, itdem ni ayat, dinak kad pagtuoken
Yantangay siksika ti innak ay-ayaten.


back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

ILOCANO FOLK SONG -TI AYAT TI MAYSA NGA UBING

Ti ayat ti maysa nga ubing (For the love of a child)
Ti ayat ti maysa nga ubing


Ti ayat ti maysa nga ubing
Nasamsam-it ngem hasmin
Kasla sabong nga apag-ukrad
Iti bulan ti Abril

Ti ayat ti maysa nga lakay
Aglalo no agkabaw
Napait, Napait, Napait nga makasubkar

Anansa a o Lelong
Agsapulka iti balo
A kapadpad ta ubanmo
Ken dayta tuppolmo.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

7.21.2006

ILOCANO FOLK SONG-ILOCANA A NASUDI

ILOCANA A NASUDI

Ilocana a napnuan sudi,
Sapatam ay nacappapati
Toy pusoc innac kenca icari
Sica laeng awan sabali
Ti innac ay-ayaten
Ken pagserbian tungpal tanem ...
Ay wen!
Koro:
Ilocana a naemma
Diacto agayaten
No dinac aclonen.
Ilocana a naregta
Diacto agbiaguen
No dinac ay-ayaten.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

7.19.2006

ILOCANO FOLK SONGS-Bannatiran (Bannatiran Bird)

Bannatiran (Bannatiran Bird)
uploaded by cathcath.com

Bannatiran, ta dutdotmo't kalilibnosan
Ta panggepmo dika patuluyan
Suminakan sadino aya't papanam?
Sadino, bannatiran, ania nga kayo ti inka pagdissuan?

Daydiay kayo nga agsabong ken ayat
panawam man,
Ay babawyem ton kamaudianan
No ni liday ti matumpungan

Ania nga sabong ti kayatmo bannatiran,
Ta uray awan pilit nga inka isapulan.
Ta sika ti sarming nga paganninawan
Iti raniag da init ken bulan.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

7.06.2006

TAGALOG FOLK SONG-ALAALA KITA SA PAGTULOG

ALAALA KITA SA PAGTULOG

The song is an expression of sorrow of a broken-hearted lover.

uploaded by cathcath.com
Akala mo yata kita'y nililimot
Alaala kita sa gabing pagtulog
Ang inuunan ko luhang umaagos
Ang binabanig ko ay sama ng loob.
Di ka na nahabag, di ka na naawa.
Lusak na ang lupa sa patak ng luha.
Buksan mo na neneng ang munting bintana
At ako'y dungawin nagmamakaawa.

back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,,,

7.05.2006

DOON PO SA AMIN

DOON PO SA AMIN


This is a funny song about four physically handicapped people trying to amuse themselves. The cripple dances while the mute sings, the blind watches and the deaf listens.

uploaded by cathcath.com

Doon po sa amin
Bayan ng San Roque,
May nagkatuwaang
Apat na pulubi

Sumayaw ang pilay,
Kumanta ang pipi,
Nanood ang bulag,
Nakinig ang bingiback to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

7.04.2006

TAGALOG FOLK SONG-MAGTANIM AY DI BIRO


TAGALOG FOLK SONG-MAGTANIM AY DI BIRO

uploaded by cathcath.com

Magtanim ay di biro
Maghapong nakayuko,
Di naman makaupo,
Di naman makatayo.

Halina, halina, mga kaliyag,
Tayo'y magsipag-unat-unat.
Magpanibago tayo ng lakas
Para sa araw ng bukas
Bisig ko'y namamanhid

Baywang ko'y nangangawit.
Binti ko'y namimintig
Sa pagkababad sa tubig.
Halina, halina...
Kay-pagkasawing-palad
Ng inianak sa hirap,
Ang bisig kung di iunat,
Di kumita ng pilak.
Halina, halina...back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

7.03.2006

VISAYAN FOLK SONG-ROSAS PANDAN

ROSAS PANDAN
Bisaya

Ani-a si Rosas Pandan
Gikan pa intawon sa kabukiran
Kaninyo'y makiguban-uban
Ning gisaulog ninyong kalingawan
Balitaw da'y akong puhunan maoy kabilin sa akong ginikanan
Awit nga labing karaan nga garbo sa atong kabukiran
Tikading tikading tikading
Ay-ay sa 'tong balitaw
Maanindot pa mo sayaw
Daw yamog ang kabugnaw
Tikading tikading tikading
Intawon usab si Dodong
Nagtan-aw kang Inday
Nagtabisay ang laway


,,,,,,ISULONG SEOPH

VISAYAN FOLK SONG- DANDANSOY

Dandansoy

Bisaya

Dandansoy, bayaan ta ikaw
Pauli ako sa payaw
Ugaling kung ikaw hidlawon
ang payaw imo lang lantawon.
Dandansoy, kung imo apason
Bisan tubig di magbalon
Ugaling kung ikaw uhawon
Sa dalan magbubon-bubon.
Kumbento, diin ang cura?
Munisipyo, diin justicia?
Yari si dansoy makiha.
Makiha sa pag-higugma
Ang panyo mo kag panyo ko
Dal-a diri kay tambihon ko
Ugaling kung magkasilo
Bana ta ikaw, asawa mo ako.videocredit

Technorati tags:
, ,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,