3.10.2004

FILIPINO LOVE SONG- NASAAN KA IROG

NASAAN KA IROG
(KUNDIMAN)

Music & Lyrics by: Nicanor Abelardo

Nasaan ka Irog,
At dagling naparam ang iyong pag-ibig?
'Di baga sumpa mo, ako'y mamahalin?
Iyong itatangi, iyong itatangi
Magpa-hanggang libing,
Subalit nasaan ang gayong pagtingin?

Nasaan ka Irog
At natitiis mong ako'y mangulila,
at hanap-hanapin ikaw sa alaala
Nasaan ang sabi mong
Akoy' iyong Ligaya
Ngayo'y nalulumbay
ay di ka makita.
Irog ko'y tandaan
kung ako man ay iyong siniphayo
Mga sumpa't lambing
Pinaram mong buo
Ang lahat sa buhay ko
ay hindi maglalaho't
Masisilbing bakas
Nang nagdaan
'tang pagsuyo.

Tandaan mo irog,
Irog ko'y tandaan
Ang lahat sa Buhay ko
ay hindi maglalaho''t
Magsisilbing bakas
'Tang Pagsuyo,
Nasaan ka irog,
Nasaan ka irog?

video by maybelar

Back to Filipino Folk songs


Tags:
,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.06.2004

Visayan Folk Song-Usahay (with and wtihout chords)

USAHAY
Music & Lyrics by
Nitoy Gonzales

without chords:

Usahay magadamgo ako
Nga ikaw ug ako nakahigugmaan

Nganong damgohon ko ikaw
Damgohon sa kanunay
Sa akong kamingaw

Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa
kalibutan

Nganun gitiawtiawan
Ang gugma ko kanimo
Kanimo da

Ang gugma ko kanimo
Kanimo da.

with chords
USAHAY


D DM7
Usahay magadamgo ako
D Do Em
Nga ikaw ug ako nagka higugmaay
Em-C Em
Nganong damgohon ko ikaw
A7
Damgohon sa kanunay
A+ D
Sa akong kamingaw
DM7
Usahay magamahay ako
D Am
Nganong nabuhi pa
D7 G - B7 - Em
Ning kalibutan
G-Do D - Am
Kay imong gitiawtiawan
B7 Em
Ang gugma ko kanimo
A7 D
Kanimo da
B7 Em
Ang gugma ko kanimo
A7 Bb - Gm - D
Kanimo da...


Technorati tags:
, ,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

3.05.2004

Ilocano Folk Song - Pamulinawen

Pamulinawen

The song is addressed to a stone hearted-lady.

uploaded by cathcath.comPamulinawen
Pusok indengam man
Toy umas-asug
Agrayod'ta sadiam.
Panunotem man
Inka Pagintutulngan
Toy agayat, agukkoy dita sadiam.

Essem nga diak malipatan
Ta nasudi unay a nagan,
Uray sadin ti ayan,
Lugar sadino man,
Aw-awagan di agsarday
Ta naganmo kasam-itan.

No malagipka, pusok ti mabang-aran.

Adu a sabsabong, narway a rosrosas
Ti adda't ditoy a di nga mabuybuya,
Ngem awan man laeng ti pakaliwliwaan
No di dayta sudim ken kapintas.

Aywen, biagko, indengam man.
Iyasasokko nga inaldaw
Ta diak to a kayat
Ti sabali nga imnas
Sika laeng, o, biagko
Ita ken uray tanemman
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

Dakay nga ububbing,
Didakam' tultuladen
Ta dakkel kamin nga agiinnarem
Ta ituloyyo ta panagadalyo
Tapno inkay magun-od
Kakaligumanyo

Essem nga diak malipatan
Ta nasudi unay a nagan,
Uray sadin ti ayan,
Lugar sadino man,
Aw-awagan di agsarday
Ta naganmo kasam-itan.

No malagipka, pusok ti mabang-aran.
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

3.04.2004

Capampangan Folk Song-E Ca Mamaco Emu Cu Lalacuan

E Ca Mamaco, E Mu Cu Lalacuan

uploaded by cathcath.com

E ca mamaco, e mu cu lalacuan
E ca tatangis magbalic cu naman
Pangaras cu quetang ayan cu
Sulatanan daca, O Bandi co!

Queng bagyus ning pati-pati
Queng mismung cacung daya
Sumulat cu queca, Bandi
E ra ca calinguan cabang caba!

Meaning of the song:

The song is about the request of a man to his sweetheart not to leave while he is away. He promised rain or shine and swear by his blood that he is going to write and never will forget her.
back to Filipino Folk Songs

back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,