3.05.2004

Ilocano Folk Song - Pamulinawen

Pamulinawen

The song is addressed to a stone hearted-lady.

uploaded by cathcath.comPamulinawen
Pusok indengam man
Toy umas-asug
Agrayod'ta sadiam.
Panunotem man
Inka Pagintutulngan
Toy agayat, agukkoy dita sadiam.

Essem nga diak malipatan
Ta nasudi unay a nagan,
Uray sadin ti ayan,
Lugar sadino man,
Aw-awagan di agsarday
Ta naganmo kasam-itan.

No malagipka, pusok ti mabang-aran.

Adu a sabsabong, narway a rosrosas
Ti adda't ditoy a di nga mabuybuya,
Ngem awan man laeng ti pakaliwliwaan
No di dayta sudim ken kapintas.

Aywen, biagko, indengam man.
Iyasasokko nga inaldaw
Ta diak to a kayat
Ti sabali nga imnas
Sika laeng, o, biagko
Ita ken uray tanemman
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

Dakay nga ububbing,
Didakam' tultuladen
Ta dakkel kamin nga agiinnarem
Ta ituloyyo ta panagadalyo
Tapno inkay magun-od
Kakaligumanyo

Essem nga diak malipatan
Ta nasudi unay a nagan,
Uray sadin ti ayan,
Lugar sadino man,
Aw-awagan di agsarday
Ta naganmo kasam-itan.

No malagipka, pusok ti mabang-aran.
No malagipka, pusok ti mabang-aran.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,