4.10.2004

Filipino love song 4 Kundiman ng Luha

Kundiman ng Luha - KUNDIMAN SONG BY NICANOR ABELARDO
(KUNDIMAN)
Music & Lyrics by Nicanor Abelardo


Paraluman sa pinto ng iyong dibdib
Isang puso ang naritong humihibik
Kaluluwang luksang-luksa at may sakit
Pagbuksan mo't damayan
Kahit man lang saglit.


Tingni yaring matang luha'y bumubukal
Humihingi ng awa mo't pagmamahal
Damhin mo rin ang dibdib kong namamanglaw
Yaring pusong sa pagsinta'y mamamatay, mamamatay ay!


Ilaglag mo ang panyo mong may pabango
Papahiran ko ang luha ng puso ko
Ah! pag-ibig kung ang oo mo ay matamo
Ah! pag-ibig kung ang oo mo ay matamo.


Hanggang sa hukay, hanggang sa hukay
Magkasama ikaw at ako!

4.07.2004

OPM-Eva Eugenio

TUKSO
Eva Eugenio

Tapat ang puso ko
At ito'y hindi magbabago
Pagka't pag-ibig ko
Ay tanging para sa 'yo

Wag sanang mangyari
Matukso ako nang sandali
Pagka't ang tukso ay
Madaling nagwawagi

Chorus:

Kayrami nang winasak na tahanan
Kayrami ng matang pinaluha
Kayrami ng pusong sinugatan
O, tukso, layuan mo ako

Di kayang sabihin
Na ako'y di magdadarang din
Pagka't ako'y tao
May puso't damdamin

Ngunit kung kaya ko
Ako ay hindi padadaig
Sa tuksong kayrami nang
Winasak na damdamin

Repeat Chorus: (2x to fade)

4.05.2004

ILOCANO FOK SONG -IMDENGAM O IMNAS

IMDENGAM O IMNAS

This is a song giving assurance to a loved one that sheis the one only. (Listen, O Precious One)

uploaded by cathcath.com

Imdengam, O Imnas
Ta inka kad mangrikna,
Kadagitoy nga un-unnoy,
Toy gumawgawawa.
Ammuen nga toy ayatko
Nagtaud gapu kenka,
Sika awan sabali
Kinayawam daytoy rikna.

Apay apay dayta nakem,
Agmayeng, mangduadua,
Wenno ipagarupmo aya nga rabrabakenka?
Saan, saan, saan biagko,
Punasem kad dayta duadua,
Awanen ti ay-ayatek
No di la siksika.
back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

4.04.2004

Capampangan Folk Song

Capampangan Cu

uploaded by cathcath.com
Ing balen cung Capampangan
Sale ning leguan at dangalan
Paraiso ne ning cabanalan
Luclucan ning catuliran
Mibait la qng candungan na
Ding bayani ampong biasa
Balen co uliran ca
Lalam ning bandera

Ica ing sibul ning sipagan
Qng pamipalto pagcabiayan
Balen cang cuta ning tetagan
At sandalan ning catimawan
Capampangan a palsintan cu
Sicdulan na ning pangatau
Pagmaragul cu
Ing acu Capampangan cu!
back to Filipino Folk Songs

Meaning:
This is a patriotic song exalting the Pampanga province which is said to be the place of the righteous, religious and law abiding citizens. The singer is proud to be a Capampangan.


back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,