8.13.2006

ILOCANO FOLK SONG-Tontonennaka toy ayat

Tontonennaka toy ayat (My love looks for you)

Tontonennaka toy ayat
Ayat biag daytoy kararuak
Sapsapulennaka toy gasat
Nga mangaklulo ken mangalasag.
O DueÒa nga pagraemak,
Yetnagmo't kaasim ket indengannak,
Ta uray no pakatayak
No isu¼t gustuem sia' namungak.
Mangnamnamaak, mangnamnamaak,
Ngem tinsa met rigat
Nga masansan ken agdama nga kalak-amak,
Ta no ngayangayek nga idaton kenka toy ayat,
Diak ammo dayta kunam met nga isungbat.


back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

No comments: