8.18.2006

MINDANAO FOLK SONGS-Tausog-AYAW KAW MAGTANGIS

AYAW KAW MAGTANGISThe man is requesting the woman to stop crying because it also breaks his heart.

uploaded by cathcath.com

Ayaw kaw magtangis
Kaugun in luha mo
Pahiri sin panyu'
Supaya makawa
Misan kaw mangasubu
Bukun da dusa ko
Dusa sin baran mo
Binin mo ako.


Timpu nakauna
Pialangga' mo ako
Buling ha bayhu' ko
Taptap piahiran mo
Misan ako natug
Yahabulan mo ako
Mabuga' kaw dalling
Matay ako.
back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

No comments: