8.01.2006

CAPAMPANGAN FOLK SONG-QUETA PU QUECAMI

QUETA PU QUECAMI
uploaded by cathcath.com


Queta pu quecami, misnang datun
Lalung lalu na, neng gatpanapun
Ala cang apansin, nung e ring sasarul, aaayy...
A tuqui-tuquian da retang mangamaru ampong maglipactung

Catacap ning silim,.... mataimic
Ala cang damdaman, nung e sunis
Suala retang ayup at sualang culiglig, aaayy...
Macabague quetang luncut ning capuluan lawiswis ring batis

Bandang ganingaldo, masaya na
Caretang magpastul, qng cainge ra
Atin nang daralit, atin nang cacanta, aaayy..
Babo ring damulag carin da lilimbang ing malucang bie ra

Bandang ganing aldo masaya na
Caretang magpastul, qng cainge ra
Atin nang daralit, atin nang magcanta, aaayy...
Pasyuc-pasyuc la pa babo ring damulag a papastulan da
Babo ring damulag carin mu lilibad ing calulung bie raback to Filipino Folk Songs

Meaning of the song:

It tells how life is in the barrio away from the city. You'll hear nothing but
crickets during the evening and the sound of the bubblingb brook. In the morning, the farmers are humming songs while riding their water buffalos(carabaos.

back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,