8.14.2006

ILOCANO FOLK SONG-Laguerta ti Langit

Laguerta ti Langit (Door of Heaven, Humorous song)

Laguerta ti langit agkansion ni umed
Agsigsigunda ni baed
Agdengdengngeg met ti tuleng
Aggitgitara ni pukol
Agsalsala ni pigsol
Adda met ni dulingnaka mulengleng laeng.
Ni tangad binaonda'pan
Simmukmon ti arak
Nasabatna ni singkol
Sinikolna diay botelia ket naburak.
Kinatawaan ni gusing
Kinusilapan ni gilab
Adda met ni lupoy,
Ta sipat la a sipat.
Ni kissiw isu't kosineroda
Nga'glutluto ti kanen ken sidada
No madanonanen tay oras panagkissiwna
Banga ken pariok,
ikusaykusayna.

back to Filipino Folk SongsTechnorati tags:

,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,

No comments: