1.20.2004

Salawikain:

Salawikain:

Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.