1.01.2004

Bugtong of the day

Bugtong 1

Nang maglihi'y namatay
Nang manganak ay nabuhay.


Answer here.


back to Mga Bugtong