1.17.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Yaong mapag-alinlangan, madalas mapagiwanan.