1.25.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Hindi lahat ng kagalingan ay may dalang katamisan.