1.13.2004

Bugtong of the day

Bugtong 7

Nakipagkarera si Hudas,
Dila ang iniuusad.

Translation:

Judas is competing in the race using his tongue.


Answer here.

back to Mga Bugtong