1.19.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan, at wala sa kasaganaan.