1.09.2004

Salawikain of the Day

Salawikain tungkol sa Tiyaga (Patience or Perseverance)


Walang mahirap na gawa pag dinaan sa tiyaga.
picture of a blacksmith

Literal Translation: No work is impossible if you persevere to have it done.

Meaning: Difficult job is made easy thru perseverance.

Back to Salawikain


,,,,