1.07.2004

Bugtong of the Day

Bugtong 4

Bato na ang tawag ko,
Bato rin ang tawag mo,
Hulaan mo kung ano.

Translation: You call it bato, I call it bato, guess what it is.

Answer here.

back to Mga Bugtong