1.06.2004

Answer for Bugtong 3


Answer:

Tandang (Lalaking Manok)(Rooster)


back to Mga Bugtong

Go to Mga Bugtong.