1.19.2004

Bugtong of the Day 10

Bugtong 10


Maitim pa sa uwak,
Hinihigan ay kasing puti ng bulak,
Walang paa'y nakakalakad,
Walang pakpak nakakalipad.

Translation: It is blacker than a crow, It sleeps on something that is as white as cotton; it does not have feet but it can walk, it does not have wings but it can fly.

back to Mga Bugtong