1.04.2004

Salawikain of the Day

Salawikain tungkol sa Maagap na Paglutas ng Suliranin( Problem Solving)

Munting sirang di lagyan ng tagpi,
Pagkararaanan ng malaking gisi.


Literal translation: : A small tear in a clothes when not patched up can be a cause of a bigger rip.

Meaning: Small problems unsolved can lead to bigger problems.

Back to Salawikain


,,,,