1.07.2004

Salawikain of the Day

Salawikain tungkol sa Tiyaga (Patience)

Kahit na ang usa ay mabilis tumakbo,
Sa tiyaga ng pagong, ito ay matatalo.

picture of a turtle

Literal translation: The fast running deer can still be beaten by a hard persevering
turtle.

Meaning: In a competition, perseverance may win over speed.

Back to Salawikain


,,,,