1.23.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.