2.01.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Ang bayaning nasusugatan, nagiibayo ang tapang.