2.10.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Kung may isinuksok, may madudukot.