2.15.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Matibay ang walis, palibhasa'y magkabigkis.