2.06.2004

Visayan folk Song 2

Matud Nila


Matud nila ako dili angay
Nga magmanggad sa imong gugma
Matud nila ikaw dili malipay
Kay wa ako'y bahandi
Nga kanimo igasa
Gugmang putli mao da'y pasalig
Mao'y bahanding labaw sa bulawan
Matud nila kaanugon lamang
Sa imong gugma ug parayeg
Matud nila ako dili angay

Dili malubad kining pagbati
Bisan unsa nga katarungan
Kay unsa pa'y bili ning kinabuhi
Kon sa gugma mo hinikawan

Ingna ko nga dili ka matuo
Sa manga pagtamay kong na angkon
Ingna ko nga dili mo kawangon
Damgo kog pasalig sa gugma mo
Damgo kog pasalig sa gugma ko.


Technorati tags:
, ,,,
,,,,
,, ,
,, ,
,