2.17.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang.