2.05.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Pagkahaba-haba man daw ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.