2.09.2004

Salawikain of the Day

Salawikain:

Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.