10.31.2006

Parabula ng Hukom at Dasal

Sa isang bayan ay may isang hukom na kilala sa walang kinikilalang tao at
paggalang sa mga tao. Wala siyang pakialam kung maraming kaso ang
nabibimbin.

Sa nasabi ring bayan ay may isang biyuda na araw-araw ay humihingi ng
katarungan para sa kaniyang kaso sa kaniyang mga kalaban. Noong una
siya ay tumanggi subalit dahil hindi humihinto ang babae kapupunta
at kapapakiusap, minadali na niyang matapos ang kaso ng babae.

Ang babae ay hindi nawalan ng pag-asa kaya siya ay pabalik-balik na
nagsumamo sa hukom.

Katulad din ng mga taong nagdarasal. Magkaroon din sila ng paniniwalang
ang pagtitiyaga nilang pagdasal sa Diyos ay mapagbibigyan?

Back to Mga Bugtong at Parabula.

,

1 comment:

superstar said...

life just good