10.07.2006

BICOLANO FOLK SONG-Sa Diclom nin Bangui

The song tells about how the fragrance of jasmin during the night makes him reminisce the happy days with his former sweetheart.

Sa Diclom nin Bangui

night scene

photocredit
uploaded by cathcath.com


Sa diclom nin bangui nin camatangaan
An hamot mo. jazmin, nagwawarak
Daing kabaing, daing kabagay
An hamot mo sa saco ay neneng
Sa pusong may sakit icang nacaomay
Guiromdoma con aco ay dai na
Sa kinaban tumalikod mapara na
Guiromdoma man, hurop-huropa
Si satong pag-ibaiba
Ngonian caining oras
Na kita suhay na.
back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,Technorati tags:
,,,,,,,,,,,,

No comments: