10.04.2006

PANGASINAN FOLK SONG-ADIOS

ADIOS

This is a religious song.

uploaded by cathcath.com

Adios O Reinay tawen
Inan ar-aroen
Marian mapagalang
Sikay pataniran.

Adios Inan malagak
Ina na Dios anak
Esposan mapararo
Na Espiritu Santo.

Adios gayagay tawen
Ligliway maermen
Salimbeng day makabos
Adios, Adios, Adios.
back to Filipino Folk Songs,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

No comments: