10.02.2006

The Parable of the Bananas

picture of moneky and a banana
A preacher told this story to his congregation to make a point.

A zookeeper told the monkeys that there would be a change in the rationing of the bananas. It would be three bananas in the morning and four in the afternoon.


The monkeys are mad which scared the zookeeper. He announced a new rule then.

He said that he would give them four bananas in the morning and three in the afternoon.

The monkeys agreed.

Moral of the story:

Sometimes, a change is not really a change. It is just a matter of changing the words used.

Translation:

Isang pari ang nagkuwento nitong parabula ng saging.

Ang tagapag-alaga ng hayup ay pinulong ang mga matsing upang sabihin na may pagbabago sa kanilang rasyon ng saging. Ito ay magiging tatlong saging sa umaga at apat sa hapon.

Nagalit at nagwala ang mga matsing na ikinatakot ng tagapag-alaga pero kailangan yon din ang ipasunod niya kaya sinabi niya na babaguhin niya at gagawin na lang niyang apat na saging sa umaga at tatlo sa hapon.

Tuwa ang matsing at di na sila umangal.

Leksiyon: Minsan ay wala talagang pagbabagong nagaganap. Ang gawi at ginamit lamang na mga salita ang nabago.

Back to Mga Bugtong at Parabula.

,

2 comments:

jonel's angel said...

Some of your parables couldn't be open and read, however I'm really delighted and glad to know that a website like this, exists in order to help Filipino students like me to gather Filipino stories over the web.

Nylegna said...

Thanks!I've been searching for this.