10.01.2006

The Parable of Retreat

During the revolution, the rebels and the government soldiers both retreated momentarily after a fierce battle.

The soldiers retreated father than the rebels'. So far that a young soldier asked the commandant.

Will they not think that we are giving up, Sir?

The commandant answered:

It is not the pace that counts, it is the act of retreating which matters. We both retreated, therefore we are cognizant of the power of each side.

Translation:

Nang kasagsagan ng rebolusyon, ang mga rebelde at mga sundalo ay parehong umatras sumandali.

Mas malayo ang pag-atras ng mga sundalo kaya itinanong ng batang sundalo sa kaniyang pinuno kung hindi kaya isipin ng kalaban na sila ay papatalo na.

Sinagot siya ng kaniyang pinuno na hindi sa layo ng pag-atras ang importante kung hindi ang katotohanang pareho silang umatras na ibig sabihin, pareho ang grupong naniniwala sa lakas ng bawa't isa.

Back to Mga Bugtong at Parabula.


,

No comments: