7.23.2007

Orakyo (with translation)

Orakyo ay kantang pmabata kung saan ang kalabaw ay ginagawang sakripisyo sa ritual na tinatawag na chom-no. Ang mga matatandang pinuno ng tribu ay sinasamantala itong pagiriwang upang palakasin ang kanilang pakikipagkaibigan sa ibang tribu. Ang mga bata ay kumakanta na nakatayo sa tinatawag na patongan. Ang kanta ay tungkol sa kung paano nahuli ang kalabaw at pinatay sa pamamagitan ng paghuog nito sa bangin.


Kinchag chas fakintot
Rakyo-o orakyo-rakyo-orakyo
Chinachapan chas kipan
Iga-an-gan-oga-an-igan
Kinchag chas ad falakyo
Rakyo-o rakyo-rakyo-o rakyo
Sapalit si kawitan
Ig-an-igan-iga-an-igan

Translation:

Inihulog nila ang fakintot
Rakyo-o orakyo-rakyo-orakyo
Isinabit nila ang mga ulo.
Rakyo-o orakyo-rakyo-orakyo
Nakita ninyo ang palong ng manok?
Ig-an-igan-iga-an-igan

No comments: