7.13.2007

Ako Kini Si Angi (with translation)

Ako kini si Angi,
Ang opisyo ko'y panahi;
Adlaw ug gabii
Kanunay ako nagtahi.

Bisan nako'g unsaon,
Wala'y kuwartang matigum,
Kay ang akong pagpanahi
Igo ra's panginabuhi.


Translation:

Ang pangalan ko ay Angi
Ako ay isang mananahi,
Araw-gabi ako ay nagtatahi,
Nagtatahi ng walang pahinga.

Kahit gaano ang aking gawin
Hindi rin ako makapag-impok
Kung anong kinikita ko sa pananahi,
Ay tama lang para ako mabuhay.

back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

No comments: