7.27.2007

Annako (with English translation)

Ang annako ay isang awit ng pagluluksa sa namatay na inaawit ng mga matatandang babae sa tabi ng namatay. Kung ang namatay ay biktima ng karahasan o kaya ay pinatay, hinahamon ng awit na maghigante ang namatay sa pamamagitan ng pagpatay din sa maysala.

Into'y nabay gatanam
Inka'y tay mid alam
Palalo ka'y kasegseg-ang
No inka et maeesang
Inka et ta alam nan
Ta wad-ay et en kaduam
Ta adi ka et maeesang
Inka et ta alam nan.

Translation:

Masan mo kung saan ka napunta.
Dahil kahit ano ay wala kang dala.
Nakakaawa ka, talagang nakakaawa.
Tingnan mo ikaw ay nag-iisa.
Kaya kailangang kunin mo na siya
Para ikaw ay may makasama.
Para hindi ka mag-isa,
kailangan ay kunin mo na siya.back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

No comments: