1.18.2007

Bugtong of the Day 1-18-07

Bugtong of the Day

Isang tingting na matigas, nang ikiskis ay namulaklak.


Translation:

One hard stick brought flowers when it was stricken.


Answer here.


back to Mga Bugtong

Go to Mga Bugtong.


No comments: