1.24.2007

Ang Parabula ng Bahay na Itinatayo

At sinabi ni Hesus, lahat nang lumapit sa akin nakinig at sinunod ang aking wika, ay ipapakita ko sa kaniya kung kanino siya halintulad.

Kagaya siya ng isang taong nagtatayo ng bahay; naghukay nang malalim at itinayo ang
haligi sa matibay na bato. Nang dumating ang baha, umapaw ang ilog, nguni't hindi nito natinag ang bahay dahil sa matibay nitong kinatitirikan. Subali't ang taong ang bahay ay walang matibay na kinatatayuan, ay nawalan ng bahay dahil inanod ng baha.

Translated from Jesus parable as written in
Matt 7:24-27; Lk 6:47-49

Everyone who comes to me, and hears my words, and does them, I will show you who he is like. He is like a man building a house, who dug and went deep, and laid a foundation on the rock. When a flood arose, the stream broke against that house, and could not shake it, because it was founded on the rock. But he who hears, and doesn’t do, is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream broke, and immediately it fell, and the ruin of that house was great."

Balik sa Mga Bugtong at Parabula.

,

No comments: