1.20.2007

Ang Parabula ng Halaga ng Kaligtasan

Ang Parabula ng Halaga ng Kaligtasan

Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang sa pagdadasal at pagsasabi na mahal niya ang
Diyos. Ito ang parabula ni Hesus tungkol sa halaga ng pagiging kaniyang disipulo na nagsasaad ng malaking sakripisyo at malaking paghahanda upang makamit ang ninanais na kaligtasan.

At sinabi ni Hesus sa mga tao, Kung Sino man ang lumapit sa akin na namumuhi sa kaniyang sariling ama, ina, asawa, mga anak, kapatid at ang sa kanyang sariling buhay ,hindi siya maaring maging disipulo ko. Kung sino man ang ayaw dalhin ang krus ng kaniyang buhay, ay hindi rin maaring magiging tagasunod ko. Dahil kung sino man ang nagnanais magtayo ng isang moog, hindi ba dapat maupo muna at alamin kung mayroon siyang sapat na halaga para ito ay matapos ? Katulad din yan ng isang hari na dapat bago
Sumuong sa digmaan ay alam niya kung may sapat siyang kawal kung hindi ay kakailanganing makipagsundo siya sa kaaway.

Translated from Luke 14:25-35


Luke 14:25-35 Now great multitudes were going with him. He turned and said to them, "If anyone comes to me, and doesn’t hate his own father, mother, wife, children, brothers, and sisters, yes, and his own life also, he can’t be my disciple. Whoever doesn’t bear his own cross, and come after me, can’t be my disciple. For which of you, desiring to build a tower, doesn’t first sit down and count the cost, to see if he has enough to complete it? Or perhaps, when he has laid a foundation, and is not able to finish, everyone who sees begins to mock him, saying, ‘This man began to build, and wasn’t able to finish.’ Or what king, as he goes to encounter another king in war, will not sit down first and consider whether he is able with ten thousand to meet him who comes against him with twenty thousand? Or else, while the other is yet a great way off, he sends an envoy, and asks for conditions of peace."

Balik sa Mga Bugtong at Parabula.

,

1 comment:

sunqinwo said...
This comment has been removed by a blog administrator.