1.19.2007

Answer to Bugtong 1-18-07

Answer:

Palito ng Posporo (Matchstick)

picture of a matchstick

back to Mga Bugtong


Go to Mga Bugtong.

No comments: