1.06.2007

Ang Parabula ng Kapitbahay

At sinabi ni Hesus sa mga tao, Sino sainyo ang may kaibigan na pupunta sa kaniyang kapitbahay at sasabihing, Kaibigan, pautangin mo ako ng tatlong pirasong tinapay; para sa kaibigang nanggaling paglalakbay at wala akong maihanda sa kaniya; at siya ay sasagot nang huwag mo akong istorbohin; sarado na ang aking pintuan, ang mga anak ko ay nangangatulog na; hindi na ako makakatayo para bigyan ka ng kahit ano.

Pero sasabihin ko saiyo dahil siya ay kaibigan sa pangangailangan ng isang kaibigan siya rin ay tatayo upang tulungan ang kaibigan.

Translated from Parable of Importunate Neighbor.


And he said to them, "Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, `Friend, lend me three loaves; for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him'; and he will answer from within, `Do not bother me; the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot get up and give you anything'? I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him whatever he needs.

Balik sa Mga Bugtong at Parabula.

,

2 comments:

zyz163000 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
FANCY said...
This comment has been removed by a blog administrator.