10.24.2007

Pamulinawen-Tagalog version

Pamulinawen (Tagalog Version)
Lyrics by Pastor de Jesus

Huwag kang magtampo
Iyon ay biro lamang
Di na uulit
Manalig ka Hirang
Kung galit ka pa
Parusahang lubusan
At 'yong asahang
Hindi magdaramdam

Tunay ang aking pagibig
At hindi biru-biro lamang
Ang puso ko'y sa iyo
Huwag kang magalinlangan
At kung kulang pa rin
Ay kunin mo pa yaring buhay
'Yan ay tanda ng
Sukdulang pagmamahal

Kung galit ka pa
Parusahang lubusan
At 'yong asahang
Hindi magdaramdam

Tunay ang aking pagibig
At hindi biru-biro lamang
Ang pso ko'y sa iyo
Huwag kang magalinlangan
At kung kulang pa rin
Ay kunin mo pa yaring buhay
'Yan ay tanda
ng sukdulang pagmamahal.

back to Filipino Folk Songs


Tags:
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,,,,

No comments: