11.24.2006

Tagalog Christmas Song -Pasko Anong Saya

Pasko Anong Saya
Bati nami'y Merry Christmas
At Bagong Taong sagana
Pasko ay pangdiwang
Pang-araw na dakila
Dapat tayong manatili
Sa buhay na mapayapa
Upang lumigayang tunay
Ang ating inang bansa

Merry Christmas (2x)
Pasko anong saya
Happy New Year (2x)
Bagong taong sigla
At kung kayo'y lumigaya
Pagdating ng Christmas
Kayo'y makakaasang kami'y magagalak

No comments: