11.06.2006

Mga Bugtong -Bugtong of the Day 11-06-06

Mga Bugtong:

Pagsipot sa maliwanag, kulubot na ang balat.


Answer here.
Translation:
When it was born, the skin is already wrinkled.back to Mga Bugtong?

Go to Mga Bugtong.


No comments: