2.16.2006

MALAYO PA ANG UMAGA-REY VALERA (with chords)

MALAYO PA ANG UMAGA
(Rey Valera)


by Rey Valera


uploaded by cathcath.com

Malayo Pa Ang Umaga


[C]Malayo pa [G]ang [F]umaga,[G]
[C]kahit sa dilim na[G]ghihintay pa[F] rin [G]
[C]umaasang[E] bukas[Am] ay may liwanag [F]
[C]sa aking buhay [Am]uma[F]ga ko'y aking hinihintay. [G]

[C]Sadya kayang [G]ang buhay s[F]a mundo [G]
[C]ay kay pait,[G] walang kas[F]ing lupit [G]
[C]kailan kaya [E]ako'y '[Am]di na luluha? [F]
at ang a[C]king pangarap [Am]
[F]ay unti-unting matutupad. [G]

Refrain:

[C]Malayo pa [G]ang umaga, '[F-G]di mat[C]anaw ang[G] pag-asa [F-G]
hanggang[E] kailan matitiis an[Am]g paghihirap ko? [F] [C]
[Dm]at sa dilim hinahanap [G]
[E]ang pag-asa na walang landas [Am]
[F]kailan ba darating [C]ang bukas para s[F]a'kin? [G]

[C]Malayo pa [G]ang umaga, '[F-G]di mat[C]anaw ang[G] pag-asa [F-G]
hanggang[E] kailan matitiis an[Am]g paghihirap ko? [F] [C]
[Dm]at sa dilim hinahanap [G]
[E]ang pag-asa na walang landas [Am]
[F]kailan ba darating [C]ang bukas para s[E]a'kin? [Am]

[F]Malayo pa a[G]ng umaga. [C]

back to Filipino singers

Technorati tags:

,,
,,,
,,,,
,, ,
,, ,
, ,

No comments: